zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Aktuálne výzvy

 

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2 mäso
15111100 – 0 hovädzie mäso
15131400 – 9 bravčové mäso
15130000 – 8 mäsové výrobky
Doplnkový slovník CPV : EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2 - Rámcová kúpna zmluva

 

4. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA
13.12.2019, 16:50 hod.


 

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup konzervovaných potravín
Hlavný slovník CPV : 15331400 – 1 nakladaná a konzervovaná zelenina
15331425 – 2 paradajkový pretlak
15332290 – 3 džemy
15871230 – 5 paradajkový kečup
15235000 – 4 konzervované ryby
Doplnkový slovník CPV : EA11 – 5 pre dôchodcov

3. HODNOTA ZÁKAZKY
25142,68 € bez DPH

 

4. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2 - Rámcová kúpna zmluva

 

5. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA
16.07.2019, 19:52 hod.


 

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
Hlavný slovník CPV: 15511000 – 3 mlieko
15550000 – 8 mliečne výrobky rôznych druhov
15540000 – 5 syrárske výrobky
15551000 – 5 jogurt a ostatné fermentované výrobky
Doplnkový slovník CPV: EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

51 335,08 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

20. septembra2018, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

06.09.2018, 19:31 hod.


 

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia
Hlavný slovník CPV: 03221000 – 6 zelenina
03222000 – 3 ovocie a orechy
03222111 – 4 banány
03222220 – 1 pomaranče
03222210 – 8 citróny
03222321 – 1 jablká

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

92 790,00 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      02. augusta 2018, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

19.07.2018, 14:26 hod.


 

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup ostatných potravín
Hlavný slovník CPV: 15320000 – 7 ovocné a zeleninové šťavy
15980000 – 1 nealkoholické nápoje
15870000 – 7 koreniny a chuťové prísady
15850000 – 1 cestoviny
15612000 – 1 obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky
Doplnkový slovník CPV: EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

23 512,80 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      14. júna 2018, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1

PRÍLOHA č. 2

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

31.05.2018, 23:17 hod.


 

 

Archív výziev

Zoznam obstarávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006Z.z. v znení zmien a doplnkov


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup chleba a pekárskych výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15811100 – 7 chlieb
15810000 – 9 pekársky tovar, čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky
15812120 – 0 koláče
Doplnkový slovník CPV : EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

98 416,64 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      14. decembra 2017, najneskôr do 15 : 00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 3 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

30.11.2017, 18:32 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2 mäso
15131500 – 0 hydinové výrobky
15229000 – 9 mrazené rybie výrobky
15896000 – 5 hlboko mrazené výrobky
Doplnkový slovník CPV: EA11 – 5 pre dôchodcov
HA02 – 1 zmrazené

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

27 129,48 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      07. decembra 2017, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

23.11.2017, 20:27 hod.


VÝZVAna predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2 mäso
15112000 – 6 hydina
15131500 – 0 hydinové výrobky
Doplnkový slovník CPV: EA11 – 5 pre dôchodcov
HA02 – 1 zmrazené

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

23 044,50 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      07. decembra 2017, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

23.11.2017, 20:20 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hana Dávidová
telefón: +421940 504 429 (v pracovnom čase)
e-mail: hdavidova@ddraca.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2  mäso
                                     15111100 – 0 hovädzie mäso
                                     15131400 – 9 bravčové mäso
                                     15130000 – 8 mäsové výrobky
Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

58 040,56 € bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      16. októbra 2017, najneskôr do 15 : 00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

02.10.2017, 22:31 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2  mäso
                                     15111100 – 0 hovädzie mäso
                                     15131400 – 9 bravčové mäso
                                     15130000 – 8 mäsové výrobky
Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

28 800,00 €   EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      10. júla 2017, najneskôr do 14 : 00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

21.06.2017, 20:12 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 18. apríla 2016.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia

Hlavný slovník CPV : 03221000 – 6 Zelenina, 03222000 – 3 Ovocie a orechy, 03222111 – 4 Banány, 03222220 – 1 Pomaranče, 03222210 – 8 Citróny, 03222321 – 1 Jablká

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

28 789,10 €   EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      16. februára 2017 do 15:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

02.02.2017, 22:28 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní:

(v súlade s §117 ods.2) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov

Hlavný slovník CPV : 15511000 – 3   mlieko, 15550000 – 8  mliečne výrobky rôznych druhov, 15540000 – 5 syrárske výrobky, 15551000 – 5  jogurt a ostatné fermentované výrobky 

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov
 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

25 084,00 €   EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      5. decembra 2016 do 14 : 00 SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

22.11.2016, 21:11 hod.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní:

(v súlade s §117 ods.2) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mrazených a chladených potravín (hydina, ryby, zelenina a ostatné výrobky)

Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2  mäso, 15112000 – 6 hydina, 15131500 – 0 hydinové výrobky, 03311000 – 2 ryby,

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov, HA02 – 1 zmrazené

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

20 093,00 €   EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      09.09.2016 do 13:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

24.08.2016, 15:45 hod.


ARCHÍV: (vyberove konania ukončené)

VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní:

(v súlade s §117 ods.2) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup chleba a pekárenských výrobkov

Hlavný slovník CPV : 15811100 – 7  chlieb, 15810000 – 9 pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky, 15812120 – 0 koláče

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

27 000,00 €   EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie      11.07.2016 do 15:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

30.06.2016, 22:10 hod.

 

 

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky

DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267,831 06 Bratislava

  

Na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní robíme prieskum na zabezpečenie dodávateľa na servis a opravy gastrozariadení :

Jedná sa o:

-         Vykonávanie bežnej, prípadne aj generálnej opravy elektrických, plynových veľkokuchynských spotrebičov, robotov a strojov, vrátane ich mechanických častí a preventívnych prehliadok ich technického stavu v určených/dohodnutých/ intervalov.

 Pre poskytnutie cenových ponúk je nutná obhliadka daných zariadení. V prípade záujmu prosím kontaktovať  vedúceho stravovacieho úseku  na tel. čísle 0908/719 178,02/44883259  počas pracovných dní do 17.06.2016 od 8,00hod – 15,00 hod

 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky:

V zmysle zákona č. 25/2006 Z .z. v znení zmien a doplnkov realizujeme výber dodávateľa - advokáta na zabezpečenie právnych služieb v nasledovných oblastiach:

1.    Občianske právo
2.    Obchodné právo
3.    Pracovné právo
4.    Trestné právo
5.    Právne vzťahy v oblasti poskytovania sociálnych služieb
6.    Právna úprava ochrany osobných údajov
7.    Právna úprava slobodného prístupu k informáciám
8.    Právna úprava verejného obstarávanie

 

Podrobné informácie . . . TU . . .

 


Na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní robíme

prieskum na zabezpečenie vymaľovania nasledovných priestorov v objekte :

 

DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267,831 06 Bratislava

Maliarske práce sa týkajú 4 vchodov: JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA

-    Chodieb
-    Soklov
-    Schodíšť


Pre poskytnutie cenových ponúk je nutná obhliadka priestorov. V prípade záujmu prosím kontaktovať p. Zdeneka – vedúceho prevádzkovo – technického úseku  na tel. čísle 0905/967151 v dňoch od 30.03.2016 – 01.04.2016.


VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní:

(v súlade s § 9 ods.9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov

Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2  mäso, 15111100 – 0 hovädzie mäso, 15131400 – 9 bravčové mäso, 15130000 – 8 mäsové výrobky

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

34 189,00 €   EUR bez DPH (38 635,00 € EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     17. marca 2016, najneskôr do 13 : 00 ho.

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

03.03.2016, 20:23 hod.

 

 

 


 

Archív:

Verejné obstarávanie:

Výber dodávateľa na zabezpečenie oprávy potrubia teplej úžitkovej vody do budovy ZPS Pri vinohradoch 267

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia

Hlavný slovník CPV : 03221000 – 6 Zelenina, 03222000 – 3 Ovocie a orechy, 03222111 – 4 Banány, 03222220 – 1 Pomaranče, 03222210 – 8 Citróny, 03222321 – 1 Jablká

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

27 024,00 €   EUR bez DPH (32 429,00 € EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     26. novembra 2015 do 14:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

12.11.2015, 16:13 hod.

 


Verejné obstarávanie:

Výber dodávateľa na zabezpečenie oprávy potrubia teplej úžitkovej vody do budovy ZPS Pri vinohradoch 267

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup sterilizovaných potravín, konzerv a kečupov

Hlavný slovník CPV :  15331400 – 1 nakladaná a konzervovaná zelenina, 15331425 – 2 paradajkový pretlak, 15332290 – 3 Džemy, 15871230 – 5 paradajkový kečup, 15235000 -4 konzervované ryby, 15241100 – losos v konzerve, 15241400 – 3 tuniak v konzerve, 15241300 - sardinky a pod.

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

14 000,00 EUR bez DPH (16 800,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     20.02.2015 do 13:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

04.02.2015, 16:38 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup ostatných potravín

Hlavný slovník CPV : 03211300 – 6 ryža, 03212210 – 5 suché strukoviny, 15612000 – 1 obilná múka, alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky, 14400000 5 soľ a čistý chlorid sodný, 15332290 – 3 Džemy, 15850000 – 1 cestoviny, 15860000 – 4 káva, čaj a príbuzné výrobky, 15872200 – 3 korenie, 15830000 – 5 cukor a jemu príbuzné výrobky, 15842000 – 2 čokoláda a cukrovinky, 15898000 – 9 droždie, 15980000 – 1 nealkoholické nápoje a pod.  

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

23 600,00 EUR bez DPH (28 320,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     20.02.2015 do 13:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

04.02.2015, 16:34 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov

Hlavný slovník CPV :15511000 – 3   mlieko, 15550000 – 8  mliečne výrobky rôznych druhov, 15540000 – 5 syrárske výrobky, 15551000 – 5  jogurt a ostatné fermentované výrobky

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

37 000,00 EUR bez DPH (44 400,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     20.02.2015 do 13:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

04.02.2015, 16:30 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup chleba a pekárenských výrobkov

 

Hlavný slovník CPV :  15811100 – 7  chlieb, 15810000 – 9 pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky, 15812120 – 0 koláče

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

30 000,00 EUR bez DPH (36 000,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie     28.01.2015 do 14:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

14.01.2015, 16:42 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia

 

Hlavný slovník CPV: 03221000 – 6 Zelenina, 03222000 – 3 Ovocie a orechy, 03222111 – 4 Banány, 03222220 – 1 Pomaranče, 03222210 – 8 Citróny, 03222321 – 1 Jablká

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

35 500,00 EUR bez DPH (42 600,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie    28. januára 2015 do 14:00 hod. SEČ

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

14.01.2015, 16:38 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup mrazených a chladených potravín (hydina, ryby, zelenina a ostatné výrobky)

Hlavný slovník CPV :  15110000 – 2  mäso, 15112000 – 6 hydina, 15131500 – 0 hydinové výrobky, 03311000 – 2 ryby

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov HA02 – 1 zmrazené

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

25 500,00 EUR bez DPH (30 600,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie   30. decembra 2014, najneskôr do 13 : 00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

15.12.2014, 16:36 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov

Hlavný slovník CPV : 15110000 – 2  mäso

                                     15111100 – 0 hovädzie mäso

                                     15131400 – 9 bravčové mäso

                                     15130000 – 8 mäsové výrobky

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov

 

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

39 900,00 EUR bez DPH (47 880,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie   30. decembra 2014, najneskôr do 13 : 00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

 

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

15.12.2014, 16:30 hod.

 


Výber dodávateľa na zabezpečenie servisu zdravotníckej signalizácie

Podrobnejšie informácie na tel. č. 0905/967151

 


 

 

 

Výber dodávateľa na PO,CO a BOZP

Výber dodávateľa na zabezpečenie dodávky vchodových dverí do penziónu

 

Výber dodávateľa na zabezpečenie nasledujúcich prác pre budovu Domova sociálnych služieb na Strelkovej ulici č. 2:

 

- zameranie jestvujúceho stavu objektu
- vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu objektu v úrovni realizačnej dokumentácie
- statické posúdenie porúch objektu s návrhom na ich odstránenie

 

 Výber dodaváteľa na zabezpečenie opravy fasády a výber dodávateľa na zabezpečenie výstavby chodníka v areály DSS aZPS Rača - podrobnejšie informácie v prílohe.

Výber dodávateľa pre zabezpečenie posúdenia požiarnej bezpečnosti stavby: "Prehodnotenie počtu osôb neschopných samostatného pohybu pre jestvujúcu stavbu DSSaZPS Rača nachádzajúcu sa na Podbrezovskej ul. č. 28 a spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy pre jestvujúcu stavbu domova sociálnych služieb nachádzajúcu sa na Strelkovej ul. č. 2"

Výber dodávateľa na zabezpečenie dezinsekcie v objektoch DSSaZPS Rača

Výber dodávateľa na zabezpečenie dodávky a montáže dverí do kuchynských priestorov

Výber dodávateľa na zabezpečenie prečistenia odpadového potrubia

Výber dodávateľa na zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok plynových a  tlakových zariadení

Výber dodávateľa na dodávku maliarskych potrieb

Výber dodávateľa na dodávku softwaru pre zabezpečenie evidencie o súkromných potrebách klientov

Výber dodávatela na dodávku vodoinštalačného materiálu

Výber dodávateľa na dodávku jedálenskej stoličky v počte kusov 16x s koženkovou úpravou a jedálenského stola  v počte kusov 4x

Výber dodávateľa na dodávku polohovateľnej postele s príslušenstvom

Výber dodávateľa na dodávku nerezových misiek

Výber dodávateľa na dodávku zdravotnej obuvy

Výber dodávateľa na dodávku obslužných dosiek k lôžkam

Výber dodávateľa na dodávku prateľných podložiek

Výber dodávateľa na dodávku elektricky polohovateľných postelí s hrazdami a hrazdičkami, antidekubitnými matracmi a stolíkmi - vyberove konanie ukončené

Oznam o uskutočnení prieskumu trhu:   Výber dodávateľa na opravu bleskozvodu - výberové konanie ukončené                                               

Výber dodávateľa  na opravu maľby v kuchynských priestorov  - vyberovanie konanie ukončené      

Výber dodávateľa na dodávku kancelárskych potrieb  - vyberove konanie ukončené

 


Verejné obstarávanie:

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup ostatných potravín

 

 

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

 

23 000,00 EUR bez DPH (28 320,00 EUR s DPH)

 

 

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

lehota uplynie 31. januára 2014 do 15 : 00 SEČ

 

 

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

 

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

20.01.2014, 21:24 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup sterilizovaných potravín, konzerv a kečupov

 

 

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

 

16 000,00 EUR bez DPH (19 200,00 EUR s DPH)

 

 

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

lehota uplynie 31. januára 2014 do 15 : 00 SEČ

 

 

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

 

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

20.01.2014, 20:50 hod.

 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výber dodávateľa na dodávku softvéru pre zabezpečenie evidencie o súkromných potrebách klientov.

 

 


DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

14.01.2014, 22:44 hod.


 


Verejné obstarávanie:

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

 

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov

 

 

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

 

33 000,00 EUR bez DPH (39 600,00 EUR s DPH)

 

 

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

lehota uplynie 27. januára 2014 do 15 : 00 SEČ

 

 

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

 

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

 

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

 

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

 

14.01.2014, 22:38 hod.

 


Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mrazených a chladených potravín (hydina, ryby, zelenina a ostatné výrobky)

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

23 000,00 EUR bez DPH (27 600,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie 05. decembra 2013, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

21.11.2013, 20:56 hod.


Verejné obstarávanie:

 

  

Verejné obstarávanie na komplexné spracovanie povinnej dokumentácie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA: 12.11.2013, 15:38 hod.
Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup chleba a pekárenských výrobkov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

26 200,00 EUR bez DPH (31 440,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie 13. novembra 2013, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

30.10.2013, 18:18 hod.


Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup čerstvej zeleniny a ovocia

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

30 800,00 EUR bez DPH (36 960,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie 13. novembra 2013, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

30.10.2013, 18:13 hod.


Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mrazených a chladených potravín (hydina, ryby, zelenina a ostatné výrobky)

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

23 000,00 EUR bez DPH (27 600,00 EUR s DPH)

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie 30. októbra 2013, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

17.10.2013, 10:59 hod.


Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie ponuky k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní
(v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov platnom od 1. júla 2013)

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
IČO: 30804191
IČ DPH: 202 0880 719

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Barina
telefón: +421940 860453
e-mail: j.barina@@chello.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín:
Juraj Parnica - vedúci stravovacej prevádzky,
telefón: +4212 44883259
e-mail: jparnica@ddraca.sk
fax: +4212 44883259

 

2. PREDMET ZÁKAZKY

Nákup mäsa a mäsových výrobkov

 

3. HODNOTA ZÁKAZKY

34 000,00 EUR bez DPH

 

4. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

lehota uplynie 11. októbra 2013, najneskôr do 15:00 hod

 

5. PODROBNÉ INFORMÁCIE

Súbor v PDF formáte na stiahnutie (TU)

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

 

6. DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA

30.09.2013, 22:15 hod.


ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU


NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Výber dodávateľa na dodávku obslužných dosiek k lôžkam v počte 20 kusov.

 

VYBRANÝ DODÁVATEĽ/ZHOTOVITEĽ:

Real Invent s.r.o.

 

 

 


 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Výber dodávateľa na dodávku elektricky ovládateľných polohovateľných postelí + hrazdy a hrazdičky + matrace + stolíky v počte 10 kusov.

 

ZMLUVNÁ CENA:

9 535,40 EUR

 

VYBRANÝ DODÁVATEĽ/ZHOTOVITEĽ:

Meditech SK s.r.o.

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE:

 

 


Zoznam obstarávaní zákaziek podľa §117 ods.2 zákona 343/2015 Z. z. :

Rok 2016

 

Zoznam obstarávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006Z.z. v znení zmien a doplnkov:


ROK 2016

za I.Q.2016 [publikované dňa 18.04.2016]


ROK 2015

za 4.Q.2015 [publikované dňa 20.01.2016]