zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača


ústredňa Podbrezovská 28, Bratislava     02 44 88 44 92
ústredňa Podbrezovská 28, Bratislava     02 44 88 98 15
ústredňa Pri vinohradoch 267, Bratislava     02 44 88 71 22
ústredňa DSS Strelková 2, Bratislava 02 44 88 37 61

 

Meno

Zaradenie

Telefónne číslo

Budova/poschodie

Mgr. Ján Kmeť, PhD.

riaditeľ

02/44 88 74 87

Podbrezovská 28

Mgr. Alena Pethöová

odborný referent pre GDPR

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28

PhDr. Gabriela Garajová

personalistka

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28

PhDr. Mária Gdovinová

vedúca sociálno- zdravotného oddelenia

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 1. poschodie

Mgr. Elena Řehořková

sociálny pracovník – koordinátror - 1 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 –  prízemie

Veronika Struhárová

úseková sestra  - 1 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – prízemie

Viera Hajdúchová

ergoterapeut – 1 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 - prízemie

Mgr. Adriana Strečanská

sociálny terapeut – koordinátor –  2 úsek 

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 1. poschodie

Mgr. Elena Lukešová

sociálny pracovník - 2 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 1. poschodie 

Katarína Zálešáková

úseková sestra – 2 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 1. poschodie

Mgr. Anna Mezeyová

sociálny terapeut – 2 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 1. poschodie

Mgr. Zuzana Koníková

sociálny terapeut – koordinátor - 3 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 2. poschodie

Mgr. Jana Folková

sociálny pracovník – 3 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 2. poschodie

Agnesa Lederleitnerová

úseková sestra  - 3 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 2. poschodie

Mgr. Ľuba Orovánová

sociálny pracovník –  koordinátor - 4 úsek

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 3. poschodie

Mgr. Kamila Homolová

Mária Herchlová

sociálny terapeut – 4 úsek

úseková sestra – 4 úsek

02/44 88 98 15

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – 3. poschodie

Podbrezovská 28 – 3. poschodie

Mgr. Darina Vajanská

vedúca  -  5 úsek

02/44 88 37 61

Pri vinohradoch 267

Mgr. Mária Ondrušová

sociálny pracovník – 5 úsek

02/44 88 71 22

Pri vinohradoch 267

Mgr. Veronika Zacková

sociálny pracovník- 5 úsek

02/44 88 71 22

Pri vinohradoch 267

Katarína Csáderová

zdravotná sestra – 5 úsek

02/44 88 71 22

Pri vinohradoch 267

Marta Kóšová

zdravotná sestra – 5 úsek

02/44 88 71 22

Pri vinohradoch 267

Ing. Ľuboš Vlasák

vedúci ekonomického úseku

02/44 88 23 69

Podbrezovská 28

Jana Procházková

pokladňa

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28 – prízemie

Dušan Zdenek

vedúci prevádzkového úseku

02/44 88 98 15

Podbrezovská 28

Dušan Párnica

vedúci oddelenia stravovacej prevádzky

02/44 88 32 59

Podbrezovská 28