zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

 

Vážení príbuzní a návštevníci.
V záujme OCHRANY zdravia prijímateľov  a zamestnancov, na základe verejnej vyhlášky  Úradu verejného zdravotníctva SR sú poskytovatelia sociálnych služieb  povinní zabezpečiť
 
ZÁKAZ  NÁVŠTEV   
 
v zariadeniach sociálnych služieb